Sponsored links

Sarki Evreni description


Nota, müzikal sesleri simgeleyen işaretlerdir. Bir başka deyişle nota, müziği okuyup yazıya almaya yarayan şekillere ve o şekillerin temsil ettikleri temel frekanslara verilen addır. Nota (veya not) sözcüğü, bir fikri daha sonra hatırlamak için işareler ile bir yere o fikri temsil edecek biçimde yazmayı dökmeyi anlatır. Müzik notası da, bir sesi temsil etmek üzere dizek üstündeki şarkı indir yerine konulan bir işaret, bir kayıttır. Müzik indir yazılı olarak ifade etmede kullanılan her bir nota, müzikteki belli bir sese karşılık gelir. Notalar seslerin zaman içindeki uzunluğunu ve temel frekansını gösterirler. Sarki dunyasi yazıda kullanılan harflerin adları olduğu gibi, notaların da adları vardır. Notaları sarki indir adlandırmak için iki temel sistem kullanılmıştır. Bu sistemlerden şarkı dinle ilki daha çok Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinde kullanılanı Aziz Iohanne Battista ilahisinin ilk hecelerinden isimlerini alan do-re-mi sistemidir. İkincisi ise İngiltere, Almanya gibi kuzey ilkelerinde kullanılan A-B-C sistemidir.

Recent changes:
Hata düzeltmeleri


Free Download

Safe download


Screenshots of Sarki Evreni: See the pictures

Related Sarki Evreni


Other users also looks for: Sarki Evreni apkSarki Evreni download apkdownload Sarki Evreni apkSarki Evreni free downloadfree Sarki Evreni download apk