Sponsored links

Takvimi Shqipëri (Ezani) description


Takvimi është një aplikacion që shërben për tregimin e kohës së namazit për territorin e Shqipëri, përkatësisht datën sipas kalendarit hixhri, shënimeve fetare dhe astronomike etj.Takvimi për Shqipëri- Kohët e namazitTipare:• qytete hap automatikisht preferuarat tuaja.• koha Lutja kur player lutja.• Ekran koha e mbetur e lutjes.Kosove : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namazvakitks.zopoz.comMaqedoni : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namazvakitmk.zopoz.com Learn More


Free Download

Safe download


Screenshots of Takvimi Shqipëri (Ezani): See the pictures

Related Takvimi Shqipëri (Ezani)


Other users also looks for: Takvimi Shqipëri (Ezani) apkTakvimi Shqipëri (Ezani) download apkdownload Takvimi Shqipëri (Ezani) apkTakvimi Shqipëri (Ezani) free downloadfree Takvimi Shqipëri (Ezani) download apk