Sponsored links

ViVa description


ViVa, Sjöfartsverkets Vind & Vatten, visar vind- och vattenvärden från ett antal mätstationer runt Sveriges kuster samt i vissa sjöar. Alla mätvärden visas i realtid.
Sjöfartsverket ansvarar inte för att alla uppgifter är korrekta. Det ankommer på den som skall trafikera ett visst vattenområden att själv göra en bedömning av väder- och vattenförhållanden på platsen.


Free Download

Safe download


Screenshots of ViVa: See the pictures

Related ViVa


Other users also looks for: ViVa apkViVa download apkdownload ViVa apkViVa free downloadfree ViVa download apk